Hướng dẫn sử dụng tổng đài điện thoại KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA308, KX-TA616

1. Gọi nội bộ.

 - Nhấc máy  -> nhấn số nội bộ (hay phím DSS tương ứng với số nội bộ đã lưu) - > Nói chuyện

2. Gọi ra ngoài.

 - Nhấc máy -> Nhấn  số (0/9) -> số điện thoái cần gọi

3.  Gọi bằng Account code.

 - Nhấc máy --> Nhấn 9** (account code) --> Số điện thoại cần gọi 

4. Rước cuộc gọi (Call Pickup)

 - Plant 1:  Rước trực tiếp: Nhấc máy --> bấm 4 + EXT No --> Nói chuyện

                 Rước theo nhóm: Nhấc máy --> bấm 40 --> Nói chuyện

Plant 2 ,3: Rước trực tiếp: Nhấc máy --> bấm #4 + EXt No --> Nói chuyện

                   Rước theo nhóm: Nhấc máy --> bấm # 40 --> Nói chuyện

5. Chuyển cuộc goi.

    + Chuyển nội bộ: Đang nói chuyện nhấn Transfer / Flash / Hookswitch --> Số EXt No --> Nói chuyện

    + Chuyển trên đuờng CO Đang nói chuyện nhấn Transfer -->  Bấm 9 ---> Số điện thoai cần chuyển

6. Call Forwarding ra máy khác cho tổng đài Panasonic KX-TEB308; KX-TES824

    + All call: Tất cả các cuộc gọi đên sẽ Forward đến một máy được gán

            - Set: Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 1 --> EXT No --> # gác máy

            - Cancel: Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

     + Busy/ No answer .Bận hoặc không trả lơi sẽ Forward đên một máy khác đuợc gán

            - Set: Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 2 --> EXT No --> # --> gác máy

            - Cancel: Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

     + To outside CO line.Cuộc gọi sẽ được Forward trên đường CO đến mọt máy cố định hay di động

            -  Set: Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> 3 -> 9/0 --> số điện thoại --> # --> gác máy

            -  Cancel: Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

7. Chống làm phiền DND: sẽ không có chuông đổ khi gọi đến.

            -  Set: Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 4 --> EXT No --> # --> gác máy

            - Cancel: Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

8. Tự động gọi lại khi máy bận.

            - Khi gọi tới máy lẻ đang bận ---> 6 -----> Cúp máy

9. Khoá máy lẻ.

             - Lock: Nhấc máy bấm 77 -> Password -> Password -> # -> gác máy

             - Unlock: Nhấc máy bấm  77 -> Password ->  # -> gác máy

10. Xoá cài đặt chức năng ơ máy con.

             - Nhấc máy ---> 79 --> # --> gác máy

11. Đàm thoại hội nghị 3 bên.

   - Nhấc máy ---> bấm 9 --> số điện thoai --> nói chuyện --> bấm CONF/Flash/ --> bấm số EXT No --> Nói chuyện --> bấm CONF/Flash ---> bấm số 3 -->3 người nói chuyện cùng lúc.

12. Ghi âm bản tin DISA (Phải có máy KX-T 7730).

Ghi âm.

  - Program --> 9 --> 1 --> OGM no ( có 8 OGM từ OGM1 --> OMG8) --> Record (đọc lơi chào) ---> Store (lưu)

Nghe lại

  - Program ---9 --> 2 ---> OGM No (tư 1-8)

13. Báo thức trên máy lẻ

 - Cài đặt báo thức tại vị trí máy lẻ .

  + Set: Nhấc máy --> bấm 76 --> Giờ 00: Phút 00 --> 0 AM/ 1 PM--->1 một lần. 2 hàng ngay --> #

  + Cancel: Nhấc máy  --->  bấm 76 ----> 2 ---> #

Cài đặt báo thức cho máy lẻ từ bàn trực.

   + Set: Nhấc máy --> bấm 764 --> số EXT No --> 76-->Giờ 00:Phút 00--> 0 AM/ 1PM --> 1 một lần .2 hàng ngày --> #

   + Cancel : Nhấc máy ---> bấm 764 ---> số EXT No # --> 762 --> #

Chúc các bạn thành công!