Hướng Dẫn Quản Lý WiFi Marketing

 1.Wifi marketing chế độ For Free – Nhìn thấy banner và câu chào trước khi kết nối internet

Bước 1: Vào Captive Portal -> Splash Page -> Creat New Page

 • Tên: Free WiFi -> bạn có thể đặt tên bất kỳ dễ nhỡ
 • Chọn hiển thị hình ảnh và text/ 2: Chế độ kết nối free/ 3: Bấm vào đó để thay hình ảnh của bạn/ 4: bấm vào đó để thay text bạn muốn

Bước 2: Vào Captive Portal -> Policy list -> bấm nút add

 • Name: Tên chiến dịch wifi bạn muốn marketing
 • Expiration: Quy định thời gian người dùng sẽ bị ngắt kết nối và yêu cầu đăng nhập lại
 • Splash page customization: kịch bản wifi bạn làm ở bước 1
 • Landing page: Kết nối web luôn hay bạn muốn hiển thị 1 trang web khác trước khi kết nối internet ( ví dụ cho hiển thị website của bạn đầu tiên, trên đó bạn đặt rất nhiều quảng cáo…)
 • Enable https: chú ý không tích vào phần này

Bước 3: Kích hoạt chạy quảng cáo: Vào SSIDs -> Configuration -> Chọn SSID đang chạy để áp dụng hoặc tạo SSID mới.

2.Wifi marketing chế độ simple password – nhìn quảng cáo -> đăng nhập pasword

Bước 1: Vào Captive Portal -> Splash Page -> Creat New Page

 • Tên: Free WiFi -> bạn có thể đặt tên bất kỳ dễ nhỡ
 • 1: Chọn hiển thị hình ảnh và text/ 2: Chế độ kết nối simple password/ 3: Bấm vào đó để thay hình ảnh của bạn/ 4: bấm vào đó để thay text bạn muốn và password

Bước 2: Vào Captive Portal -> Policy list -> bấm nút add

 • Name: Tên chiến dịch wifi bạn muốn marketing
 • Expiration: Quy định thời gian người dùng sẽ bị ngắt kết nối và yêu cầu đăng nhập lại
 • Splash page customization: kịch bản wifi bạn làm ở bước 1
 • Landing page: Kết nối web luôn hay bạn muốn hiển thị 1 trang web khác trước khi kết nối internet ( ví dụ cho hiển thị website của bạn đầu tiên, trên đó bạn đặt rất nhiều quảng cáo…)
 • Enable https: chú ý không tích vào phần này

Bước 3: Kích hoạt chạy quảng cáo: Vào SSIDs -> Configuration -> Chọn SSID đang chạy để áp dụng hoặc tạo SSID mới

3.Wifi marketing sử dụng qua Voucher – Sử dụng mã kết nối trong 1 khoảng thời gian nhất định

Bước 1: Vào Captive Portal -> Vouchers -> Add

 • Voucher Quantity: Bạn cần tạo bao nhiêu voucher
 • Max devices: Mỗi mã voucher được dùng cho bao nhiêu thiết bị đồng thời (1->5)
 • Duration: Thời gian phải kết nối lại voucher
 • Validity Time: Voucher có tác dụng trong bao nhiêu ngày

Bước 2: Vào Captive Portal -> SplashPage -> Creat New Page

 • Tên: Free WiFi -> bạn có thể đặt tên bất kỳ dễ nhỡ
 • 1: Chọn hiển thị hình ảnh và text/ 2: Chế độ kết nối free/ 3: Bấm vào đó để thay hình ảnh của bạn/ 4: bấm vào đó để thay text bạn muốn

Bước 3: Vào Captive Portal -> Policy list -> bấm nút add

 • Name: Tên chiến dịch wifi bạn muốn marketing
 • Expiration: Quy định thời gian người dùng sẽ bị ngắt kết nối và yêu cầu đăng nhập lại
 • Splash page customization: kịch bản wifi bạn làm ở bước 1
 • Landing page: Kết nối web luôn hay bạn muốn hiển thị 1 trang web khác trước khi kết nối internet ( ví dụ cho hiển thị website của bạn đầu tiên, trên đó bạn đặt rất nhiều quảng cáo…)
 • Enable https: chú ý không tích vào phần này

Bước 4: Kích hoạt chạy quảng cáo: Vào SSIDs -> Configuration -> Chọn SSID đang chạy để áp dụng hoặc tạo SSID mới.

4.Wifi marketing thông qua đăng nhập facebook

Tạo ứng dụng Facebook

Truy cập vào trang phát triển ứng dụng của facebook tại đường dẫn  https://developers.facebook.com/apps

Đăng nhập vào tài khoản Facebook để nhận mã xác nhận

Chọn Create New App để tạo và đặt tên ứng dụng Facebook

Ấn dấu  Sán Phẩm để thêm tính năng đăng nhập

Chọn thiết lập vào giao diện cài đặt đăng nhập:

Trong phần đăng nhập Facebook chọn cài đặt và nhập URL: https://cwp.gwn.cloud:8443/GsUserAuth.cgi?GsUserAuthMethod=3 vào URI chuyển hướng OAuth hợp lệ.

Chuyển sang mục Cài đặt -> Thông tin cơ bản lưu lại ID Ứng dụng (1), ấn hiển thị để hiện khóa bí mật (2) rồi lưu lại sau đó nhập URL chính sách quyền riêng tư để bật ứng dụng.

Sau khi nhập xong thông tin và lưu ID cùng khóa bí mật ta chọn Lưu thay đổi

Chọn Tắt để bật ứng dụng công khai và sẵn sàng hoạt động sẽ có thông báo

Chọn hạng mục thích hợp và xác nhận. Như vậy ta đã tạo được ứng dụng đăng nhập cơ bản tiếp theo đến phần kết nối AP với ứng dụng vừa tạo.

Kết nối ứng dụng đăng nhập với AP Đăng nhập vào tài khoản Cloud vào phần Captive Portal -> Splash Page -> Create New Page

Hoặc sử dụng tài khoản của CTS chúng tôi đã tạo:

Facebook APP ID: 2152684711719274

App Secret: 590503f95775afd8f65856d84ea12835

Sau khi hoàn thiện các thông tin cần thiết ta đặt tên cho trang và chọn Add để lưu trang


Vào phần Captive Portal ->  Policy List -> Add để tạo chính sách truy cập cho trang

Đặt tên cho Policy vừa tạo;
1. Cài đặt thời gian cần xác thực lại;
2. Chọn trang xác thực Facebook vừa tạo ở trang trước;
3. Cần phải kích hoạt HTTPS vì Facebook chỉ chấp nhận xác thực bằng HTTPS
Sau khi thay đổi xong các cài đặt ta chọn Save để lưu

Tiếp đến ta vào SSID -> Configuration chọn Add để thêm SSID hoặc chỉnh sửa SSID có sẵn

Trong mục Access Security

Tích vào Enable Captive Portal để kích hoạt trang đăng nhập cho SSID

Trong mục Captive Portal Policy chọn phần cài đặt ở bước Policy list

Sau đó chọn Save để lưu lại cài đặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *