• Hội đồng quản trị
  • Ban Giám đốc
  • Phòng Kinh doanh thiết bị điện, tự động hóa
  • Phòng Tài chính – Kế toán
  • Bộ phận chăm sóc Khách hàng.
  • Phòng quản lý chất lượng kiêm giám sát vệ sinh, an toàn lao động
  • Khối Kỹ thuật thi công – xây lắp: Đội xây lắp Điện nhẹ, Đội xây lắp Điện tòa nhà, Đội xây lắp Điện công nghiệp

Với các sản phẩm hoàn hảo, đội ngũ nhân viên sáng tạo và chuyên nghiệp, trong thời gian qua CTS Hanoi luôn là người bạn tin cậy của các Công ty và công trình trên toàn quốc. Chúng tôi dần khẳng định bước đi đúng đắn của mình thông qua các dự án và sự tín nhiệm của khách hàng.

Để phù hợp với mục tiêu đề ra, CTS Hanoi được tổ chức theo hướng chủ động về kinh doanh, chuyên môn hoá về công nghệ, giải pháp và dịch vụ. Với những nỗ lực nhằm liên tục cải tiến về chất lượng lao động, cùng với sự cải tổ mạnh mẽ từ các bộ phận của công ty nhằm phát huy tối đa tính sáng tạo, tự chủ của đội ngũ cán bộ, CTS Hanoi đang từng bước chuyên nghiệp hoá các loại hình kinh doanh, xây dựng một mô hình tổ chức hoàn thiện, hướng tới mục tiêu trở thành một tập đoàn kinh tế lớn mạnh trong lĩnh vực điện, điện tử và hệ thống an ninh…

Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức chặt chẽ, thống nhất với đội ngũ nhân viên đông đảo, nhiệt tình, sáng tạo, trình độ chuyên môn cao. Hoạt động chuyên môn hoá theo quyền lợi và trách nhiệm của từng phòng đồng thời kết hợp để cùng đi đến đích cuối cùng là ‘‘Khách hàng hài lòng với dịch vụ hoàn hảo của Công ty’’. Chính sự chặt chẽ trong quản lý, đoàn kết thống nhất trong hoạt động đã tạo nên sức mạnh cho CTS Hanoi và là nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.