VL-SV30VN

VL-SV30VN

5.440.000₫
Bộ chuông cửa có hình 3.5 inch

VL-SV71VN

VL-SV71VN

5.850.000₫
Bộ chuông cửa có hình 7 inch

VL-SVN511VN

VL-SVN511VN

9.600.000₫
Bộ chuông cửa kết nối Smartphone

VL-SW274VN

VL-SW274VN

11.105.000₫
Bộ chuông cửa có hình kết nối tay phụ