Đầu ghi hình IP

K-NL304K/G

17.959.000 (chưa bao gồm VAT)

Đầu ghi hình IP

K-NL308K/G

21.138.000 (chưa bao gồm VAT)

Đầu ghi hình IP

K-NL316K/G

30.470.000 (chưa bao gồm VAT)

Đầu ghi hình IP

K-NL404K

Đầu ghi hình IP

K-NL408K

Đầu ghi hình IP

K-NL408KT/G

Đầu ghi hình IP

K-NL416K