Khuyến mãi - Tin tức

ipvt-logo-blue-large-text-new.png

Grandstream IPVideoTalk miễn phí gói cơ bản cho 50 người dùng

Đăng vào ngày: 07/04/2020

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành như hiện nay, học và làm việc trực tuyến qua ứng dụng Video confernce đang là giải pháp hàng đầu cho các trường học và doanh nghiệp.

Bảo vệ thiết bị và hệ thống dữ liệu bằng UPS

Ngày đăng: 07/04/2020

Hướng dẫn bảo quản thiết bị bằng UPS

Trải nghiệm âm nhạc với Audio Station

Ngày đăng: 07/04/2020

Trải nghiệm âm nhạc với Audio Station- Kho âm nhạc trong tầm tay

Cách lắp đặt phần cứng cho NAS Synology- Dòng DiskStation

Ngày đăng: 07/04/2020

Cách lắp đặt phần cứng cho NAS Synology- Dòng DiskStation

CHIA SẺ KHÁCH HÀNG